Apple, Tips

Cara Untuk Anda Mengambil Gambar Bulan Menggunakan iPhone 7

Apple UAE melancarkan kempen “Shot on iPhone” pada Hari Raya lalu menggunakan gambar bulan yang diambil menggunakan iPhone. Mereka menggunakan lima orang jurugambar tempatan untuk mengambil gambar bulan dengan menggunakan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus melalui sokongan telescopes.

Kempen berskala besar ini dilakukan di Dubai dan Abu Dhabi.

Berikut merupakan tutorial yang dibuat oleh apple untuk mengambil gambar bulan dengan jelas.

Leave a Reply