Senarai Universiti/College Terbaik Di Malaysia

584

Universiti adalah sebuah institusi pendidikan tinggi dan pusat penyelidikan akademik dalam pelbagai mata pelajaran serta penyediakan mahupun dalam pendidikan ijazah atau pendidikan pascasiswazah. Perkataan “University” berasal dari perkataan LATIN yang bermaksud “komuniti pengajar dan pelajar/sarjana”. Ranking setiap universiti dinilai berdasarkan Size, Visibility, Research papers & Scholars.


1.Universiti Putra Malaysia (UPM) (World Rank : 428)
2.Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (World Rank: 437)
3.Universiti Sains Malaysia (USM) (World Rank: 464)
4.Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (World Rank: 523)
5.Universiti Malaya (UM) (World Rank: 596)
6.Universiti Teknologi MARA (UiTM) (World Rank: 626)
7.Multimedia University (MMU) (World Rank: 891)
8.Universiti Malaysia Sabah (World Rank: 1222)
9.Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) (World Rank: 1341)
10.International Islamic University of Malaysia (UIA) (World Rank: 1411)
11.Universiti Teknologi Petronas (UTP)
12.Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
13.Universiti Utara Malaysia (UUM)
14.Universiti Tunku Abdul Rahman
15.Universiti Malaysia Terengganu
16.Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
17.Universiti Malaysia Pahang (UMP)
18.Universiti Sains Islam Malaysia
19.Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
20.Universiti Pendidikan Sultan Idris
21.Open University Malaysia
22.Universiti Teknikal Malaysia Melaka
23.International Medical University
24.Taylor’s University College
25.Tunku Abdul Rahman College
26.Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
27.University of Nottingam Malaysia
28.UCSI University
29.Monash University Malaysia
30.Malaysia Theological Seminary
31.Universiti Kuala Lumpur
32.Curtin University of Technology Sarawak Campus
33.Universiti Industri Selangor
34.Selangor International Islamic University College
35.Al Madinah International University
36.Wawasan Open University
37.University Tun Abdul Razak
38.KDU College
39.Universiti Malaysia Kelantan
40.Asia Pasific Institute of Information Technology
41.Help University College
42.Sunway University College
43.INSANIAH University College
44.Universiti Sultan Zainal Abidin
45.Segi College
45.University of Malaya Medical Center & Faculty of Medicine
47.Majlis Peperiksaan Malaysia
48.Malaysian Institute of Management
49.Limkokwing University of Creative Technology
50.Disted-Stamford College

Sumber : Top 50 universit:TEAPANAS

Comments

comments